EPPPT()PP^q :: ^qA
EPPPR()rV̂ߌq :: ^qA
EPPPQ()ʏ^q :: ^qA